Om oss


Advokatfirman Falk, Sjöberg & Partners AB grundades år 1987 av bland andra advokaterna Gunnar Falk, Jan Karlsson, Lars Runeberg och Christer Månsson-Schwartz. Advokat Johan Ödlund anslöt år 1993. Från januari 2020 bedrivs verksamheten som vanligt dock att det gemensamma bolaget inte längre bedriver advokatverksamhet. Istället bedrivs verksamheten i två olika advokataktiebolag; Advokat Johan Ödlund AB och Advokat Lars Runeberg AB.

Vi arbetar som offentliga försvarare, privata försvarare och målsägandebiträden. Vi företräder också bolag i samband med att brottsmisstankar riktas mot bolaget och dess personal, till exempel i frågor om företagsbot. Vi har uppträtt som försvarsadvokater och målsägandebiträden i flertalet mål avseende allvarliga brott riktade mot person, till exempel mord, misshandel, våldtäkt och andra sexualbrott, rån, stöld, utpressning och bedrägeri. Vi har vidare stor erfarenhet av att biträda misstänkta i EKO-mål, mål angående ekonomisk brottslighet, till exempel skattebrott, bokföringsbrott, försvårande av skattekontroll, trolöshet mot huvudman och otillbörlig marknadspåverkan. Vi biträder även i mål riktade mot allmänheten och staten, t ex urkundsförfalskning, mened, våldsamt upplopp och övergrepp i rättssak.

Vår kompetens är bred och därför kan vi biträda dig eller ditt företag även i tvister och förhandlingar. Detta kan gälla skadestånd, försäkringstvister, fordringar, avtal, fel i fastighet, prisavdrag till följd av felaktigt renoverade kök eller badrum.

För utförligare presentation om var och en av oss, klicka på länken ”Medarbetare”.