Om oss


Advokatfirman Falk, Sjöberg & Partners AB grundades år 1987 av bland andra advokaterna Gunnar Falk, Jan Karlsson, Lars Runeberg och Christer Månsson-Schwartz. Advokat Johan Ödlund anslöt år 1993. Från januari 2020 bedrivs verksamheten som vanligt dock att det gemensamma bolaget inte längre bedriver advokatverksamhet. Istället bedrivs verksamheten genom egna ägda advokataktiebolag; Advokat Gunnar Falk AB, Advokat Lars Runeberg AB, Advokat Christer Månson- Schwartz AB och Advokat Johan Ödlund AB.

Vi arbetar som offentliga försvarare, privata försvarare och målsägandebiträden. På förfrågan från av domstol åtar vi oss uppdrag som särskild företrädare för barn. Vi företräder också bolag i samband med att brottsmisstankar riktas mot bolaget och dess personal, till exempel i frågor om företagsbot.

Samtliga advokater har uppträtt som försvarsadvokater och målsägandebiträden i flertalet mål avseende allvarliga brott riktade mot person, till exempel mord, misshandel, våldtäkt och andra sexualbrott, rån, stöld, utpressning och bedrägeri. Samtliga advokater har vidare stor erfarenhet av att biträda misstänkta i EKO-mål, mål angående ekonomisk brottslighet, till exempel skattebrott, bokföringsbrott, försvårande av skattekontroll, trolöshet mot huvudman och otillbörlig marknadspåverkan. Vi biträder även i mål riktade mot allmänheten och staten, t ex urkundsförfalskning, mened, våldsamt upplopp och övergrepp i rättssak.

Vår kompetens är bred och därför kan vi biträda dig eller ditt företag även i tvister och förhandlingar. Detta kan gälla skadestånd, försäkringstvister, fordringar, avtal, fel i fastighet, prisavdrag till följd av felaktigt renoverade kök eller badrum samt tvister om arv, testamente eller vårdnad.

För utförligare presentation om var och en av oss, klicka på länken ”Medarbetare”.