Lars Runeberg

Advokat E-post: lars@fsp.se

Avlade jur. kand.-examen vid Lunds universitet 1977 och fullgjorde därefter tingstjänstgöring vid Stockholms tingsrätt under 1977-1980. Lars Runeberg blev kammarrättsfiskal 1981 och var under en period domare vid länsrätten i Stockholms län.

Efter en kortare återbesök i kammarätten anställdes Lars Runeberg som biträdande jurist vid advokatbyrå. Lars Runeberg blev advokat 1985 och under 1987 bildade han tillsammans med fyra kollegor Advokatfirman Falk, Sjöberg & Partners AB.

Lars Runebergs verksamhet är främst inriktad på brottmål, skatteprocesser och allmän civilrätt. Han åtar sig alla slag av försvararuppdrag, både som offentlig och privat försvarare, även eko-mål samt agerar som målsägandebiträde. Ett specialområde är den svenska spellagstiftningen där Lars Runeberg biträder såväl privatpersoner som företag i frågor gällande Lotterilagen och andra lagar med koppling till spel och lotterier.