Johan Ödlund

Advokat E-post: johan@fsp.se

Jur. kand. 1988 Stockholms Universitet. Juristhuset/Advokatfirman Henning Sjöström 1988 – 1993. Advokatfirman Falk, Sjöberg & Partners AB 1993-2017 och från 2018 verksamhet i  Advokat Johan Ödlund AB.  

Advokat sedan 1993. Johan arbetar huvudsakligen med brottmål och då som försvarare, offentlig eller privat. Johan åtar sig uppdrag som målsägandebiträde. Vid sidan av straffrätten åtar han sig uppdrag som ombud i civilrättsliga mål såsom skadestånds- och fordringsfrågor, bostadsrätts- och fastighetsfrågor samt konsumenträttsliga tvister, t. ex tvister mellan privatpersoner och hantverkare. Vidare biträder Johan i personskaderegleringsärenden vid försäkringsbolag. På begäran åtar han sig även uppdrag som offentligt biträde i LVU-mål samt biträder vid ansökan om omvandling av livstidsstraff till tidsbestämt straff.

Johan åtar sig brottmål i hela Sverige liksom på Åland där han även varit förordnad försvarare. Genom åren har Johan biträtt misstänkta i flera uppmärksammade mål. Johan har genomgått kurser om att biträda barn i rättsprocessen och om uppdraget som Särskild företrädare för barn.

Förutom lång erfarenhet av att uppträda i domstol har Johan föreläst för åklagare i deras utbildning och föreläst för vittnesstödpersoner vid domstol. Johan har även föreläst i ämnet Skadestånd i samband med brottmål.

Styrelseledamot i Advokatsamfundets Stockholmsavdelning 2014-2021. Från 2021 revisorssuppleant i Advokatsamfundets Stockholmsavdelning och suppleant Sveriges Advokatsamfunds Fullmäktige.