Christer Månson-Schwartz

Advokat E-post: christer@fsp.se

Avlade jur. kand. examen vid Lunds universitet1979 och fullgjorde därefter notarietjänstgöring under två år vid Jönköpings tingsrätt.

Christer Månson-Schwartz förordnades till fiskal vid kammarrätten i Jönköping 1982 och var därefter verksam även vid Göta hovrätt och Riksskatteverkets rättsavdelning.

Christer Månson-Schwartz har varit verksam vid Advokatfirman Falk, Sjöberg & Partners AB alltsedan den etablerades 1987 och blev ledamot av Advokatsamfundet 1988.

Verksamheten är inriktad på brottmål, familjerätt, socialmål och personskadereglering.