Gunnar Falk

Advokat E-post: gunnar@fsp.se

Gunnar blev ledamot av Sveriges Advokatsamfund 1981. 1988 bildade han tillsammans med fyra kollegor Advokatfirman Falk, Sjöberg & Partners AB som kom att bedriva framgångsrik advokatverksamhet under 30 år. Under denna tidsperiod var Gunnar i allt väsentligt verksam som offentlig och privat försvarare i stort antal mer eller mindre uppmärksammade brottmålsrättegångar över hela Sverige av såväl lokalt som nationellt intresse. Under senare år har han även åtagit sig uppdrag som målsägandebiträde för att föra brottsoffers talan vid rättegångar.

Från och med 2018 bedriver Gunnar numera samma advokatverksamhet, med inriktning på brottsmål, i det egna bolaget Advokat Gunnar Falk AB, i samarbete med tidigare medarbetare i Falk, Sjöberg & Partners. Verksamheten i det egna bolaget bedrivs från kontor i Uppsala, Nedre Slottsgatan 6, 753 09 i Uppsala och med mottagningskontor i Stockholm efter beställning, Karlavägen 61 i Stockholm.

Tel. +46(0) 70 524 43 55