Gunnar Falk

Advokat E-post: gunnar@fsp.se

Studerade juridik vid Uppsala Universitet och tog examen 1976. 

Blev ledamot av Sveriges Advokatsamfund 1981 och har sedan dess haft brottmål med försvararuppdrag som sin huvudsakliga arbetsinriktning. Åtar sig även ekobrott.