Jan Karlsson

Advokat E-post:

Jan Karlsson är sedan 1986 advokat och en av advokatbyråns grundare och delägare.

Jan Karlsson arbetar i huvudsak med försvararuppdrag i brottmål både som offentlig och privat försvarare. Uppdrag att biträda målsägande i brottmål som målsägandebiträde förekommer också. Försvararuppdragen är i första hand inriktade på ekomål men andra typer av försvararuppdrag är vanliga. Jan Karlsson har under senare år haft en rad uppmärksammade försvar i omfattande rättegångar som gällt misstankar om allvarlig brottslighet.

Jan Karlsson är även aktiv inom advokatsamfundets utbildningsverksamhet både för advokater och blivande advokater med kurser och föreläsningar om försvararuppdraget. Jan Karlsson är f.n. ledamot av advokatsamfundets Disciplinnämnd som prövar frågor om bl.a. advokaters yrkesplikter.